fbpixel

Chính sách bảo mật thông tin

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET
1. Giới thiệu
Chính sách bảo mật thông tin (“Chính sách bảo mật” hoặc “Chính sách”) này bao gồm các quy định liên quan đến việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Thông Tin Khách Hàng (như được định nghĩa bên dưới) mà Khách hàng đã cung cấp cho Công ty Cổ Phần King Food Market (“Công ty”) hoặc Công ty lưu giữ của Khách hàng trong quá trình Khách hàng đăng ký tài khoản, mua hàng, sử dụng các Sản phẩm và Dịch vụ của Công ty (“Sản Phẩm - Dịch Vụ”), hoặc khi Khách hàng giao dịch với Công ty thông qua website https://kingfoodmart.com (WEBSITE) và/ ứng dụng OneLife (ỨNG DỤNG). Chính sách này cũng quy định về nghĩa vụ của Công ty đối với Thông Tin Khách Hàng cũng như sự chấp thuận của Khách hàng đối với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Thông Tin Khách Hàng của Công ty.
2. Mục đích sử dụng thông tin
Thông Tin Khách Hàng chỉ được Công ty sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích (“Mục Đích”) sau đây:
 • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp Sản Phẩm - Dịch Vụ cho Khách hàng;
 • Cung cấp thông tin, chính sách, tiến độ mua bán liên quan đến Sản Phẩm - Dịch Vụ; hỗ trợ khi Khách hàng có yêu cầu;
 • Quản lý tài khoản của Khách hàng;
 • Xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của Khách hàng khi Khách hàng sử dụng Sản Phẩm - Dịch Vụ của Công ty;
 • Gửi thông tin Sản Phẩm - Dịch Vụ mới, các ưu đãi dành riêng cho Khách hàng;
 • Cập nhật về các sự kiện sắp tới, chương trình ưu đãi hoặc thông tin tuyển dụng nếu Khách hàng đăng ký nhận email/sms/notification thông báo;
 • Lấy ý kiến khảo sát của Khách hàng, nếu Khách hàng đăng ký nhận email/sms thông báo;
 • Phân tích, đánh giá và nâng cao chất lượng Sản Phẩm - Dịch Vụ;
 • Cải thiện trải nghiệm của người dùng trên WEBSITE/ ỨNG DỤNG hoặc đối với Sản Phẩm - Dịch Vụ;
 • Hỗ trợ Khách hàng trong quá trình bảo hành, đổi trả hoặc hoàn tiền (tùy theo chính sách của Công ty vào từng thời điểm);
 • Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại liên quan;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của Khách hàng hoặc giả mạo Khách hàng;
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật vào từng thời điểm.
3. Phạm vi sử dụng thông tin
Thông tin khách hàng (“Thông Tin Khách Hàng”) bao gồm nhưng không giới hạn ở:
 • Thông tin Khách hàng cung cấp cho Công ty:
  Thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn ở họ và tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán, thông tin trên biểu mẫu, tờ khai, đơn đăng ký, phiếu khảo sát, đơn phản hồi hoặc khiếu nại (dù trực tuyến hay bằng hình thức khác), các thông tin được gửi bởi hoặc cung cấp thông qua các thiết bị được sử dụng để truy cập vào WEBSITE/ ỨNG DỤNG, hoặc các thông tin mà Khách hàng chủ động gửi đến cho Công ty.
 • Thông tin có được do sự tương tác của Khách hàng với Công ty:
  Thông tin này bao gồm bất kỳ thông tin nào khác về Khách hàng khi Khách hàng trao đổi với Công ty qua bất kỳ phương tiện nào (điện thoại, thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, email, mạng xã hội, các ứng dụng), đăng nhập và sử dụng Sản Phẩm - Dịch Vụ hoặc tương tác thông qua WEBSITE/ ỨNG DỤNG, kể cả việc Khách hàng đã sử dụng như thế nào.
 • Thông tin về Khách hàng mà Công ty tổng hợp hoặc có được từ những nguồn khác (nếu có).
4. Thời gian lưu trữ thông tin
Thông Tin Khách Hàng được lưu trữ cho đến khi Khách hàng có yêu cầu Công ty hủy bỏ, hoặc Khách hàng tự đăng nhập và hủy bỏ thông tin. Trong mọi trường hợp, Thông Tin Khách Hàng được lưu trữ và bảo mật trên máy chủ của Công ty.
5. Đối tượng tiếp cận thông tin khách hàng
Trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác, chỉ những đối tượng dưới đây mới được tiếp cận Thông Tin Khách Hàng:
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền như Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra, khi có yêu cầu cụ thể theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Ngân hàng hoặc các Tổ chức thẻ Visa/Mastercard liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật hoặc gian lận thẻ tín dụng liên quan đến Khách hàng; và/hoặc
 • Công ty, công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết của Công ty, đại lý, nhà thầu, đơn vị cung cấp dịch vụ của Công ty, hoặc bên thứ ba, có liên quan đến việc Công ty cung cấp Sản Phẩm - Dịch Vụ cho Khách hàng mới được tiếp cận Thông Tin Khách Hàng để thực hiện Mục Đích như quy định bên trên.
6. Thông tin liên hệ của công ty
Trong trường hợp Khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Chính sách bảo mật này, Khách hàng có thể liên hệ Công ty theo thông tin dưới đây:
Công ty Cổ phần King Food Market
Địa chỉ: 571 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 18006804 (Thời gian làm việc từ 7:00-21:00 hằng ngày)
7. Cam kết của công ty
Công ty cam kết tuân thủ quy định của Chính sách bảo mật này. Công ty cũng nỗ lực đảm bảo các biện pháp giữ an toàn Thông Tin Khách Hàng, bao gồm:
 • Lưu giữ cơ sở dữ liệu Thông Tin Khách Hàng một cách an toàn tại Công ty.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu giữ Thông Tin Khách Hàng bị tấn công bất hợp pháp dẫn đến Thông Tin Khách Hàng bị mất mát hay bị tiết lộ, Công ty sẽ thông báo vụ việc cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều tra xử lý và thông báo cho Khách hàng được biết.
 • Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo quy định của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc trung gian thanh toán, trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.
8. Sự chấp nhận của khách hàng
 • Khi sử dụng Sản Phẩm - Dịch Vụ và/hoặc tương tác với Công ty, Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng Khách hàng chấp nhận các quy định của Chính sách bảo mật này, và Khách hàng đồng ý cho Công ty thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Thông Tin Khách Hàng theo quy định mô tả trong đây.
 • TRONG TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY, KHÁCH HÀNG CÓ THỂ CÂN NHẮC DỪNG CUNG CẤP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CHO CÔNG TY; TỰ ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN ĐỂ KIỂM TRA, CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN KHÁCH HÀNG HOẶC YÊU CẦU CÔNG TY THỰC HIỆN VIỆC NÀY.
 • Chính sách bảo mật này có thể được sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện vào từng thời điểm, Công ty khuyến khích Khách hàng thường xuyên xem lại để được cập nhật và bảo vệ quyền lợi của mình.
9. Hiệu lực
Chính sách bảo mật này có hiệu lực kể từ ngày 13/02/2023.
Để xác nhận Khách hàng đã hiểu và chấp nhận Bản Chính sách bảo mật thông tin trên, vui lòng nhấp vào “Đồng ý”.